Category: Computer Technologies

Lazarus / Delphi / Programmering Guider

Original English version: http://sheepdogguides.com/tut.htm Trenger du hjelp med hvordan du gjør bestemte ting i Delphi, Pascal eller Lasarus? Du har rett sted! Føl deg fri til å bruke disse veiledningene i programmering kurs, men en kreditt til kilden ville være verdsatt. Uttaler hvorav … følgende var en stor hjelp for min egen programmering: