Month: September 2019

Tyngdekraften for alle skalaer?

Original English version: http://astroweb.case.edu/ssm/mond/astronow.html Den moderne gravitasjonsoppfatningen begynte på det syttende århundre med Sir Isaac Newton. På grunnlag av Newton universell gravitasjonslov er en enkel empirisk observasjon: Alt skjer… som om kraften mellom to legemer er direkte proporsjonal med massenes produkt og omvendt proporsjonal med kvadratet på avstanden mellom dem.

Ingen eksistens av karaktertrekk

Original English version: http://www.princeton.edu/~harman/Papers/Virresp.html Gilbert Harman Princeton universitet Athanassoulis (1999) innvender som Harman (1999) som følger. `Det Milgram-eksperimentene utfordrer er ikke antagelsen om at mennesker kan ha karaktertrekk, men heller antagelsen om at de fleste vil opptre medfølende under press.’ Men selv om Milgram-eksperimentet ikke av seg selv utfordrer antagelsen

Kromatografi

Original English version: https://people.rit.edu/pac8612/webionex/website/html/ione8ho9.html Kromatografi er en separasjonsprosess som innebærer å partisjonere et protein (eller en annen løselig analytt) mellom en uoppløselig stasjonær fase og en mobil fase som passerer over dens overflate. En enkel, men fullstendig, kromatografi system er vist i diagrammet nedenfor. Kromatogram: registreringen av en separasjon produsert av en opptaker eller integrator

Å fargelegge McGregor-grafen

Original English version: http://www.cs.cmu.edu/~bryant/boolean/macgregor.html Randal E. Bryant I april 1975 utgaven av Vitenskapelig amerikansk, Martin Gardner, i sin spalte “Matematiske spill” publisert en liste over hva han hevdet var 6 store matematiske oppdagelser av 1974 at “for en eller annen grunn ble tilsidesatt rapportert til både det vitenskapelige samfunnet og

ROLLO MAY

Original English version: http://webspace.ship.edu/cgboer/may.html ROLLO MAY 1909 – 1994 Dr. C. George Boeree Biografi Rollo May ble født 21. april 1909, i Ada, Ohio. Barndommen hans var ikke spesielt hyggelig: Foreldrene hans kom ikke overens og skilte seg til slutt, og søsteren fikk et psykotisk sammenbrudd. Etter en kort stund

Identitetskrisen i informatikk

Original English version: https://www.cs.purdue.edu/homes/dec/essay.cs.identity.crisis.html  Douglas E. Comer For kort tid siden var jeg på et møte der fakultetet for informatikk satt rundt og sa meninger om hva som er viktig på feltet og hva studentene skulle lære. Diskusjonen sentrerte seg om å prøve å definere Datavitenskap og spørsmålet om hvor feltet

Introduksjon til biomes

Original English version: https://php.radford.edu/~swoodwar/biomes/ S. L. Woodward Biomer er de viktigste regionale grupperingene av planter og dyr som kan sees i global målestokk. Deres distribusjonsmønstre er sterkt korrelert med regionale klimamønstre og identifisert i henhold til klimaksvegetasjonstypen. Imidlertid består et biomom ikke bare av klimaksvegetasjonen, men også av tilhørende rekkefølgende

Synlighet-Veiledet forenkling

Original English version: http://web.engr.oregonstate.edu/~zhange/viz_sim.html Eugene Zhang og Greg Turk Fortsettelser av IEEE-visualisering 2002, s. 267-274 Boston, MA, 27. oktober – 1. november 2002 Papir (PDF, 1.8 Mb). Snakk lysbilder (PPT, 3.3 Mb). Abstrakt For noen grafiske applikasjoner bidrar objekterinteriør og vanskelig å se regioner lite til de endelige bildene og trenger ikke

Dette er hjemmesiden for Netpbm.

Original English version: http://netpbm.sourceforge.net Om Netpbm Netpbm er et verktøysett for manipulering av grafiske bilder, inkludert konvertering av bilder mellom en rekke forskjellige formater. Det er over 300 separate verktøy i pakken inkludert omformere for omtrent 100 grafikkformater. Eksempler på den typen bildemanipulering vi snakker om er: Å krympe et