Category: Languages and Literature

Lodewyk Bendikson, 1875-1953: Fotografi i dokumentasjon

Original English version: https://people.ischool.berkeley.edu/~buckland/bend.html   Informasjonsskole   (Tidligere Biblioteksskole og informasjonsstudier)   Michael Buckland   Lodewyk Bendikson, 1875-1953: Fotografi i dokumentasjon Lodewyk Bendikson avanserte fotografiske teknikker for dokumentreproduksjon og for rettsmedisinsk analyse av skadede, forfalskede og redigerte dokumenter. Født i Amsterdam, Nederland, i 1875, ble Bendikson lege (MD, University of

Kort notat på Esperanto

Original English version: http://pages.ucsd.edu/~dkjordan/eo/esperant.html (Se Esperanton VI syltetøy konas, Plej ben iru rekte al la Esperantisma Ludejo).Siden jeg er interessert i esperanto og har publisert mye i og med det, er jeg inkludert denne informasjons introduksjon. For selve forskningen på esperanto, men kan du sjekke mer vitenskapelige kilder, slik som noen av dem