Month: May 2021

Datapunktet mitt som kvinne i kunstig intellekt

Original English version: https://deviparikh.substack.com/p/my-data-point-as-a-woman-in-kunstig intellekt-21840f2a6c67 Jeg har ikke følt meg vanskelig. Det skyldes sannsynligvis glemsomhet, flaks og privilegium. Dette er et ekstra, ikke mot datapunkt. Devi Parikh 22. september 2020 Jeg har ikke følt meg vanskelig for å være kvinne i kunstig intellekt. Tre umiddelbare avklaringer Min erfaring er sannsynligvis

Livssoner i havet

Original English version: https://php.radford.edu/~swoodwar/biomes/?page_id=408 Susan L. Woodward I.  Horisontale soner (de som strekker seg fra land til havs). A.  Kystsone: regionen der tidevann utsetter havbunnen en del av hver dag. Naturtypene er alternerende nedsenket under saltvann og vannet i flere timer og deretter utsatt for luften og tørket ut i flere timer. Også kjent som kyst, nær og tidevannssone. B.  Pelagisk

Morderne på Gandhi minne

Original English version: https://vinaylal.wordpress.com/2021/01/30/the-assassins-of-gandhis-memory/ 30. januar 2021 Copyright ©Vinay Lal Morderne etter Gandhis minne er overalt i India i dag. De lurer i mange av landets høyeste kontorer, i lovgivende bygninger, i smugene og omkjørtveiene i indiske byer, og mest av alt i middelklassehjem der det er en trosartikkel å

Undervisning blanding

Original English version: http://wp.auburn.edu/rdggenie/home/lessons/blending/ Bruce Murray, Høyskole for utdanning Leselegen Foruten korrespondanser, bør lydinstruksjon utvikle blandingsevne. Blanding betyr jevnt å delta i fonemer for å komme med en uttale nær nok til et ord for å få tilgang til ordet. Små barn får vanligvis sin første smak av å blande

Erstatter glyfosat for glycin i proteiner fra aktivt oppdelte pattedyrceller?

Original English version: http://people.csail.mit.edu/seneff/does_glyphosate_substitute.html av Stephanie Seneff [email protected] 18. august 2019 Et papir ble nylig publisert av Antoniou et al. med den dristige tittelen “Glyphosate erstatter ikke glycin i proteiner som aktivt deler pattedyrceller.” [1]. Papiret involverte å eksponere humane brystkreftceller for glyfosat i seks dager, og deretter bruke en