Day: May 11, 2021

Erstatter glyfosat for glycin i proteiner fra aktivt oppdelte pattedyrceller?

Original English version: http://people.csail.mit.edu/seneff/does_glyphosate_substitute.html av Stephanie Seneff [email protected] 18. august 2019 Et papir ble nylig publisert av Antoniou et al. med den dristige tittelen “Glyphosate erstatter ikke glycin i proteiner som aktivt deler pattedyrceller.” [1]. Papiret involverte å eksponere humane brystkreftceller for glyfosat i seks dager, og deretter bruke en