Day: May 12, 2021

Morderne på Gandhi minne

Original English version: https://vinaylal.wordpress.com/2021/01/30/the-assassins-of-gandhis-memory/ 30. januar 2021 Copyright ©Vinay Lal Morderne etter Gandhis minne er overalt i India i dag. De lurer i mange av landets høyeste kontorer, i lovgivende bygninger, i smugene og omkjørtveiene i indiske byer, og mest av alt i middelklassehjem der det er en trosartikkel å

Undervisning blanding

Original English version: http://wp.auburn.edu/rdggenie/home/lessons/blending/ Bruce Murray, Høyskole for utdanning Leselegen Foruten korrespondanser, bør lydinstruksjon utvikle blandingsevne. Blanding betyr jevnt å delta i fonemer for å komme med en uttale nær nok til et ord for å få tilgang til ordet. Små barn får vanligvis sin første smak av å blande