Day: May 13, 2021

Datapunktet mitt som kvinne i kunstig intellekt

Original English version: https://deviparikh.substack.com/p/my-data-point-as-a-woman-in-kunstig intellekt-21840f2a6c67 Jeg har ikke følt meg vanskelig. Det skyldes sannsynligvis glemsomhet, flaks og privilegium. Dette er et ekstra, ikke mot datapunkt. Devi Parikh 22. september 2020 Jeg har ikke følt meg vanskelig for å være kvinne i kunstig intellekt. Tre umiddelbare avklaringer Min erfaring er sannsynligvis

Livssoner i havet

Original English version: https://php.radford.edu/~swoodwar/biomes/?page_id=408 Susan L. Woodward I.  Horisontale soner (de som strekker seg fra land til havs). A.  Kystsone: regionen der tidevann utsetter havbunnen en del av hver dag. Naturtypene er alternerende nedsenket under saltvann og vannet i flere timer og deretter utsatt for luften og tørket ut i flere timer. Også kjent som kyst, nær og tidevannssone. B.  Pelagisk