Category: Math

Å fargelegge McGregor-grafen

Original English version: http://www.cs.cmu.edu/~bryant/boolean/macgregor.html Randal E. Bryant I april 1975 utgaven av Vitenskapelig amerikansk, Martin Gardner, i sin spalte “Matematiske spill” publisert en liste over hva han hevdet var 6 store matematiske oppdagelser av 1974 at “for en eller annen grunn ble tilsidesatt rapportert til både det vitenskapelige samfunnet og

Math Club Intervju med professor Curtis McMullen

Original English version: http://www.math.harvard.edu/~ctm/expositions/html/interview.html av Anne-Marie Oreskovich og Dmitry Sagalovskiy   Q:  Hvor lenge har du vært på Harvard? M:  A og et halvt år hvis du ikke telle mine graduate student dager. Q:  Så du var utdannet student her? M:  Høyre. Q:  Og hvor var du en undervisning? M:  Jeg var på Williams College i