Category: Music

Alternativ Stemme Guide

Original English version: http://sethares.engr.wisc.edu/alternateStemmes/alternateStemmes.html av William A. Sethares Den  Alternativ Guide Stemme viser deg hvordan du kan skli gitaren til alle de populære alternative stemminger, viser deg hvordan du finger åpnes og bar akkorder, hvordan du spiller representative vekter, og grafisk viser notater som de vises på gripebrettet. Styrker og begrensninger av hver