Category: Music

Thomas Tallis og Gregorio Allegri

Original English version: https://www.webpages.uidaho.edu/~rfrey/166TallisAllegri.htm Rodney Frey Æres professor av etnografi Thomas Tallis og Gregorio Allegri 1505-1585           1582-1652    Passionens musikk Thomas Tallis er den mest innflytelsesrike engelske komponisten av sin generasjon, samt en av de mest populære renessansekomponistene i dag. Tallis tjente som organist og i andre faglige evner for fire engelske monarker,

Alternativ Stemme Guide

Original English version: http://sethares.engr.wisc.edu/alternateStemmes/alternateStemmes.html av William A. Sethares Den  Alternativ Guide Stemme viser deg hvordan du kan skli gitaren til alle de populære alternative stemminger, viser deg hvordan du finger åpnes og bar akkorder, hvordan du spiller representative vekter, og grafisk viser notater som de vises på gripebrettet. Styrker og begrensninger av hver