Category: Famous People

Kjente astronomer og astrofysikere

Original English version: http://cnr2.kent.edu/~manley/astronomers.html Klassiske Perioden Nicolaus Copernicus 1473-1543 Pusse utviklet en enkel heliosentrisk modell av solcellesystemet som forklart planetretrograde og veltet gresk astronomi Tycho Brahe 1546-1601 Dansk observerte en supernova nå kjent som “Tycho supernova”; gjort mest mulig presise observasjoner av fremragende og planetenes posisjoner deretter kjent Galileo Galilei 1564-1642

Emanuel Goldberg

Original English version: http://people.ischool.berkeley.edu/~buckland/goldberg.html Informasjons Tidligere skole for bibliotek og informasjonsstudier Michael Buckland Emanuel Goldberg, 1881-1970: Foregangsperson til Informasjonsvitenskap Emanuel Goldberg (Portrett) ble født i Moskva, Russland, i 1881, en kjemiker, oppfinner og industrimann som bidro til nesten alle aspekter av bildeteknologi i første halvdel av det tjuende århundre: fotografisk

Paul Otlet, Foregangsperson informasjonsforvaltning

Original English version: http://people.ischool.berkeley.edu/~buckland/otlet.html Paul Otlet (stående) ble født i Brussel, Belgia, i 1868. Hans monumentale bok Traité de dokumentasjon. (Brussel, 1934) var både sentral og symbolsk i utviklingen av informasjonsvitenskap – da kalt “Dokumentasjon” – i første halvdel av det tjuende århundre. I tillegg minner det oss om noe som har blitt