Category: Religion

Frihet fra bekymringer

Original English version: http://www.mat.univie.ac.at/~neum/sciandf/eng/worries.html Les første  Matthews 6: 19-34 For å være i stand til å gjøre hva Jesus anbefaler her, må man stille spørsmål ved de tradisjonelle syn på hvordan man planlegger ens liv. I stedet i våre egne planer, må vi sette vår tro på Guds kjærlighet til oss. La