Category: Languages and Literature

Kort notat på Esperanto

Original English version: http://pages.ucsd.edu/~dkjordan/eo/esperant.html (Se Esperanton VI syltetøy konas, Plej ben iru rekte al la Esperantisma Ludejo).Siden jeg er interessert i esperanto og har publisert mye i og med det, er jeg inkludert denne informasjons introduksjon. For selve forskningen på esperanto, men kan du sjekke mer vitenskapelige kilder, slik som noen av dem