Day: April 26, 2018

Åndsverk, opphavsrett og fjernundervisning

This translation is done here by permission of the author, James L. Morrison: http://horizon.unc.edu/projects/resources/intellectual_property.asp United States Copyright Office Retningslinjer Under amerikansk lov, lærere og studenter har rett til å bruke opphavsrettslig beskyttet åndsverk for utdanning (non-profit) aktiviteter kalt “Rettferdig Bruk” rettigheter. The Library of Congress Copyright Office utgir retningslinjer på sin

LTOOLS – Få tilgang til Linux filer fra Windows 9x/ME og Windows NT/2000/XP

Original English version: http://www.it.fht-esslingen.de/~zimmerma/software/ltools/ltools.html av Werner Zimmermann De LTOOLS gi under Windows en lignende funksjonalitet som mtools gjøre under Linux: De lar deg få tilgang til filene dine på “fiendtlig” filsystem. Bruke LTOOLS fra kommandolinjen I hjertet av LTOOLS er et sett med kommandolinjeprogrammer, som kan kalles fra DOS eller

Virtuelle domener som bruker GNU pop3d og Postfix

Original English version: http://jth.net/virtual.html GNU pop3d 0.10.3 GNU pop3d 0.10.3 er klar. Du kan laste det ned her  GNU pop3d 0.10.3 ENDRINGER/HISTORIE 12/mai/2017 0.10.3 Jørgen Thomsen [email protected], http://jth.net/virtual.html Nye funksjoner ———— Deaktivering Status: header støtte (RFC 2076) Lagt parameter s- til brukernavn (se README fil) 22/mars/2014 0.10.2 Jørgen Thomsen [email protected], http://jth.net/virtual.html Nye

Velkommen til Robotics Laboratory

Original English version: http://robotics.cs.iastate.edu/ multicollide innvirkning simulator vatt til et mål plukke opp myke faste stoffer deformerbar modellering gripe deformerbare objekter Velkommen til Robotics Laboratory ved  ISU! Vi er en energisk gruppe som undersøker grunnleggende problemer i robotikk med innsats balansert mellom teoretiske henvendelser og eksperimentelle demonstrasjoner. Vår nåværende forskning har to

Gaussian Cube filer

Original English version: http://paulbourke.net/dataformats/cube/ Skrevet av  Paul Bourke Desember 2003 Introduksjon Kuben fil beskriver volumetriske data samt atomposisjoner, det stammer fra den Gaussiske programvarepakken. Filen består av en topptekst som inneholder atomet informasjon og størrelse, samt orientering av de volumetriske data. Dette etterfølges av de volumetriske data, en skalar per volumelement element. Alle aspekter

Math Club Intervju med professor Curtis McMullen

Original English version: http://www.math.harvard.edu/~ctm/expositions/html/interview.html av Anne-Marie Oreskovich og Dmitry Sagalovskiy   Q:  Hvor lenge har du vært på Harvard? M:  A og et halvt år hvis du ikke telle mine graduate student dager. Q:  Så du var utdannet student her? M:  Høyre. Q:  Og hvor var du en undervisning? M:  Jeg var på Williams College i

Frihet fra bekymringer

Original English version: http://www.mat.univie.ac.at/~neum/sciandf/eng/worries.html Les første  Matthews 6: 19-34 For å være i stand til å gjøre hva Jesus anbefaler her, må man stille spørsmål ved de tradisjonelle syn på hvordan man planlegger ens liv. I stedet i våre egne planer, må vi sette vår tro på Guds kjærlighet til oss. La