Day: September 19, 2018

Molekylær Montering

Original English version: http://www.molecularassembler.com/ Molekylær nanoteknologi innebærer muligheten til å bygge strukturer som er tillatt av fysiske lover, til molekylær presisjon. Jeg er primært interessert i posisjons montering, noe som er en deterministisk prosess hvor komponentene som anvendes i en konstruksjon holdes i kjente posisjoner, og er begrenset til å følge

Positivisme

Original English version: http://www.umsl.edu/~keelr/200/positism.html  Metodisk tilnærming til forståelse fenomen basert på: Vitenskapelig metode Empiri Objektivitet (vs. ideologi/politikk) Se også wikipedia om positivisme Positivistiske Forutsetninger rundt avvik Avvik er reell Deviants ha visse egenskaper, fellestrekk. Forstå disse egenskapene gir oss en forståelse av “årsakene” av avvik Positivistiske tilnærminger: Er preget av essensialisme Søker