Day: February 8, 2019

Karriere i fysikk

Original English version: http://cnr2.kent.edu/~manley/careers.html D. Mark Manley De fleste fysikere er ansatt ved utdanningsinstitusjoner, industrielle bedrifter, regjeringslaboratorier eller føderalt finansierte forsknings – og utviklingssentre. Vokasjoner i fysikk faller inn i fire hovedkategorier: Forskning: Grunnforskning har som mål å forstå fysiske fenomen uten en bestemt anvendelse i tankene. Anvendt forskning fører