Polyarki

Original English version: http://www.polyarchy.org/essays/english/presentation.html

Gian Piero de Bellis

Polyarki: essays om statisme

(2003 – 2014)

 


 

Presentasjon

De antatte problemene

De virkelige problemene

Fra problemer til løsninger

 


 

De antatte problemene

Den nåværende politiske og sosiale debatten fokuserer på temaer som har vært med oss i nesten to århundrer og har blitt kranglet om og behandlet på samme stereotype måte gjennom hele 1900-tallet. Når det gjelder sosial tenking, ser det ut til at vi løper rundt i sirkler, gjentar de altfor kjente argumentene, og nesten aldri setter spørsmålstegn ved lyden av troen som vi bygger våre teorier på og baserer våre beslutninger/handlinger. Ikke rart at fremdriften i samfunnsvitenskapen har vært så dårlig, spesielt hvis vi sammenligner med de revolusjonerende ideene og oppdagelsene som har dukket opp innen fysikk og relaterte anvendelser innen mange teknologiske felt. Av denne grunn, med tanke på mangelen på noen virkelig fremgang innen menneskelige studier (spesielt politikk, sosiologi og økonomi), bør vi kanskje stille spørsmål ved

– hvis vi oppriktig fokuserer på virkelige, vesentlige temaer/problemer eller på imaginære/oppfunnede;

– hvis måten vi nærmer oss disse temaene/problemene er kreativ og sunn, og som fører til effektive teoretiske og praktiske resultater.

De virkelige problemene

De mest omtalte problemene refererer til følgende par motsetninger:

Kapitalisme / Antikapitalisme

Globalisme / Antiglobalisme

Sosialisme / Antisosialisme

Terrorisme / Antiterrorisme

Kjerneargumentet for følgende essays er at de virkelige temaene som skal takles er skjult bak disse sammensatte parene. Videre, innenfor disse sammensatte parene, kan vi oppdage at det implisitt antas en konflikt mellom personlig frihet på den ene siden og sosial likhet, offentlig velferd og kollektiv sikkerhet på den andre. Det noen, til og med velmenende, deltakere i debatten hevder, er at for å oppnå sosial likhet, offentlig velferd og kollektiv sikkerhet, er det nødvendig at vi gir opp noen (eller mye) personlig frihet til noen utnevnte personer innen visse anerkjente organisasjoner. Dette er kjernen i saken og den virkelige kjernen i problemet. Imidlertid er hovedoppgaven som vil bli avansert her at det mange ikke klarer å forstå, er det faktum:

– at det ikke er motstand mellom frihet og likhet, siden likhet i glede av frihet er den viktigste kilden og formen for likhet;

– at personlig frihet er sosial velferd, eller rettere sagt at frihet er den essensielle kilden/komponenten av personlig velvære, og at hvert enkelt menneskes velvære er den nødvendige forutsetningen for alles velvære;

– at den eneste måten å sikre sikkerhet ikke er å ødelegge personlig frihet fordi, som allerede har blitt sett tidligere, hvis vi ødelegger personlig frihet, er alles sikkerhet, med det (midlertidige) unntaket av de styrende elite, alvorlig kompromittert.

 

Fra problemer til løsninger

Det er et vanlig ordtak blant kreative mennesker at den mest krevende oppgaven i prosessen med å lete etter en løsning er å finne (definere, skildre, dissekere osv.) Problemet. Bare hvis dette stadiet har blitt tilfredsstillende gjennomført, kan vi begynne å designe en løsning. Ellers lurer vi bare oss selv og frustrerer all mulig innsats mot et positivt resultat.

Derfor virker sosiale problemer uoppløselige eller så vanskelige å løse sammenlignet med teknologiske problemer. Det er ikke fordi sistnevnte er enkle og presenterer selvinnlysende svar; det er fordi forskerne i deres tilfelle har fokusert på de virkelige spørsmålene. På den annen side, innen sosiale problemer, har politikere, samfunnsvitere og lekmenn lagt på virkelige problemer mange fantastiske fabrikasjoner slik at til slutt fiktive scenarier blir satt i stedet for faktiske virkeligheter.

Dette er i det minste det som blir fremmet i essayene som presenteres her. Fokuset er på:

Kapitalisme

Globalisme

Sosialisme

Terrorisme

Hovedmålet er å:

– analysere den historiske bakgrunnen for disse temaene,

– fastslå hvor relevant innhold og form er den aktuelle debatten om dem,

– fremme avhandlingen om at disse temaene brukes (bevisst eller ubevisst) til å skjule mer relevante, presserende og potensielt forstyrrende problemer.

Det som skulle komme fram til slutt, er et ukonvensjonelt (og så sterkt diskutabelt) syn som tar sikte på å inspirere ukonvensjonelle (og så svært forskjellige) løsninger, langt fra ensartethet og konvensjonalitet i dagens tenking og handling.