Det grunnleggende problemet

Original English version: http://astroweb.case.edu/ssm/mond/boileddown.html

Extragalactic systemer (som spiral galaksen NGC 7757 bildet til høyre) viser klare tegn på masse uoverensstemmelser. Når vi måler mengden lysmasse (stjerner og gass) i disse systemene og bruker Newtons gravvekt, faller den observerte massen godt kort for mengden som kreves for å forklare de observerte banehastighetene. Dette er masse uoverensstemmelse.

Det er to logiske muligheter for å forklare de observerte massedistribusjonene:

Enten

  • Det meste av massen i universet er usynlig (mørk materie), eller
  • Dynamiske lover må endres (MOND).

Det er store utfordringer for begge ideene.

Problemer til MOND:

  • Kan en modifisert kraftlov forklare alle observasjoner?
  • Kan en tilfredsstillende teori som omfatter både generell relativitet og mond bli funnet?

Problemer med mørk materie:

  • Er egentlig de ting vi kaller mørk materie egentlig?
  • Kan en mørk materiebasert teori forklare den MONDianske fenomenologien observert i rotasjonskurver?
    Hvorfor skal masseavviket bare vises i en bestemt akselerasjonskala?

Min tarmreaksjon på alle disse spørsmålene er negativ.
Men det ser ut til at det ene settet eller det andre må besvares bekreftende.
Uansett mangler vi noe grunnleggende om naturen til vårt univers.