Øst-India Selskap

Original English version: http://southasia.ucla.edu/history-politics/british-india/east-india-company/

NB! The author and holder of the copyright of the original English piece is Vinay Lal.

East India Company hadde uvanlige æren av å regjere et helt land. Dens opprinnelse var mye mer ydmyke. 31. desember 1600, ble en gruppe kjøpmenn som hadde innlemmet seg inn i East India Company gitt monopol privilegier på all handel med Øst-India. Selskapets skip først kom i India, ved havnen i Surat, i 1608. Sir Thomas Roe nådde hoffet til Mughal keiseren, Jahangir, som utsending av kong James I i 1615, og fikk for den britiske rett til å opprette en fabrikken på Surat. Gradvis den britiske overskygget den portugisiske og i løpet av årene de så en massiv utvidelse av sine handels virksomhet i India. Mange handels ble etablert langs øst og vestkysten av India, og betydelige engelske samfunn utviklet rundt de tre president byene Calcutta, Bombay og Madras. Firman eller kongelig dictat fra Mughal keiseren fritar selskapet fra betaling av toll i Bengal.

boySelskapet så fremveksten av sine formuer, og dens forvandling fra en handels våge å en kjennelse bedrift, når en av sine militære tjenestemenn, Robert Clive, beseiret styrkene til den Nawab av Bengal, Siraj-ud-Daulah, i slaget ved Plassey i 1757. noen år senere kjøpte selskapet seg retten til å samle inn inntekter på vegne av Mughal keiseren, men de første årene av sin administrasjon var katastrofale for folket i Bengal. Selskapets tjenere var i stor grad en griske og selv aggrandizing mye, og plyndringen av Bengal forlot tidligere rike provinsen i en tilstand av fullstendig nød. Hungersnøden i 1769-1770, som selskapets politikk gjorde ingenting for å lindre, kan ha tatt livet av så mange som en tredjedel av befolkningen. Selskapet, til tross for økning i handel og inntektene som kommer inn fra andre kilder, befant seg tynget med massive militære utgifter, og dens ødeleggelse virket overhengende. Statlig intervensjon sette skrantende selskapet på fote igjen, og Herren Nord-India-Bill, også kjent som reguleringsloven av 1773, forutsatt større parlamentarisk kontroll over saker av selskapet, i tillegg til å plassere India under styret til en generalguvernør.

Den første generalguvernør i India var Warren Hastings. Under hans dispensasjon, ble utvidelsen av britisk styre i India forfulgt kraftig, og britene forsøkte å mestre egne kunnskapssystemer. Hastings forble i India før 1784 og ble etterfulgt av Cornwallis, som startet Permanent forliket, der en avtale i det uendelige ble nådd med zamindars eller utleiere for innsamling av inntektene. For de neste femti årene, ble den britiske engasjert i forsøk på å eliminere indiske rivaler, og det er under administrasjon av Wellesley at britiske territorielle ekspansjon ble oppnådd med nådeløs effektivitet. Store seire ble oppnådd mot Tipu Sultan av Mysore og Marathas, og til slutt undertrykkelsen og erobringen av sikher i en serie av anglo Sikh Wars førte til britisk okkupasjon over helheten av India. På noen steder, den britiske praktisert indirekte styre, plassere en Resident ved hoffet til den innfødte herskeren som fikk suverenitet i nasjonale saker. Herre Dalhousie beryktede læren om bortfall, der en naturlig tilstand ble en del av britisk India hvis det var ingen mannlig arving ved døden av herskeren, var en av de viktigste midlene som innfødte stater ble annektert; men ofte anneksjonen, slik som for Awadh [Oudh] i 1856, ble begrunnet med den begrunnelse at de innfødte prinsen var ondskapens vesen, likegyldig til velferd for sine undersåtter. Anneksjonen av innfødte stater, sterke inntektspolitikk, og situasjonen for den indiske bøndene alle bidratt til opprøret i 1857-1858, referert til tidligere som Sepoy Mutiny. I 1858 ble den East India Company oppløst, til tross for en tapper forsvar av sine påståtte prestasjoner av John Stuart Mill, og administrasjonen av India fikk ansvaret for kronen.